Hoe wij u stapsgewijs helpen met een hooroplossing

De eerste stap: Het hooronderzoek

Het begint allemaal met een compleet hooronderzoek. Een volledig onderzoek duurt ongeveer een uur en geeft inzicht in de kwaliteit en het functioneren van het oor. Dit hooronderzoek kan worden afgenomen bij Rutgers Hoortechniek maar ook bij de KNO-arts of het audiologisch centrum.

De tweede stap: Het intake-gesprek

Aan de hand van de uitslag van het hooronderzoek volgt een intake-gesprek met de audicien. We inventariseren de dagelijkse hoorklachten en bespreken eventuele relevante medische historie.

De audicien geeft een hooradvies op maat waarbij rekening gehouden wordt met uw specifieke wensen omtrent comfort, kwaliteit van horen, bediening, cosmetische wensen, gebruiksmogelijkheden, kleur en het budget.

De offerte wordt voor u opgesteld en we geven u direct informatie over de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar. Ook vertellen we u meer over de vrijblijvende proefperiode van twee maanden om het hoorsysteem thuis in eigen omgeving uit te proberen.

De derde stap: De aanpassing van de hoortoestellen en start van de proeftijd.

Bij de proefplaatsing van de hoortoestellen worden de eerder gemeten hoorgegevens als basis gebruikt bij het instellen. Tijdens de plaatsing worden verschillende metingen gedaan die bijdragen aan de kwaliteit van het verstaan en het weghalen van onaangename geluiden.

De audicien informeert over de werking, het onderhoud, hygiëne, batterijverbruik en gebruiksmogelijkheden van het hoortoestel. Op uw verzoek geven wij een demonstratie met diverse accessoires zoals televisie-streamers, telefoons en andere persoonlijke hoorverbetering-apparatuur.

De proeftijd begint en u probeert de hoortoestellen uit in uw eigen omgeving. Dat mag gedurende twee maanden. Hierna komt u terug voor een controle-afspraak om de resultaten met de audicien te bespreken.

De vierde stap: De controle na twee maanden

Na twee maanden evalueert u met de audicien de ervaringen met de hoortoestellen. Tijdens dit controle-gesprek geeft u aan waar u tevreden over bent en waar u nog moeite mee heeft. Op basis van uw ervaringen stelt de audicien de hoortoestellen bij en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt om deze nieuwe ervaringen te evalueren.

Als afsluiting van een positieve proefperiode met de hoortoestellen wordt er een eindcontrole uitgevoerd. Wij controleren alles nogmaals om daarna definitief de instellingen vast te leggen.

Indien er een vergoeding door uw zorgverzekeraar wordt uitgekeerd zal Rutgers Hoortechniek deze aanvragen en afhandelen. De nota van uw eigen bijdrage kunt u zelf aan ons voldoen.

De vijfde stap: Zorgen dat u vijf jaar goed blijft horen (goedezorgpakket)

Voor optimaal functionerende hoortoestellen is zorg en aandacht nodig voor het oor en het hoortoestel. De hoortoestellen worden vijf jaar lang zo’n vijftien uur per dag gedragen. Voor goed functionerende hoortoestellen is periodieke controle en onderhoud noodzakelijk. Het niet nakomen van deze controle zal het product verslechteren en de garantie doen vervallen.

Bij Rutgers Hoortechniek kun je het goedezorgpakket afsluiten bij aanschaf van hoortoestellen. Hiermee heeft u recht op:

  • halfjaarlijkse controle op hoortoestel(len) en/of oorstukje(s)
  • indien noodzakelijk opnieuw instellen van de hoortoestellen
  • gratis vervangen van thintubes, eartips (domes) of slangetjes
  • gratis kleine reparaties in de winkel
  • gratis reinigen van hoortoestel(len) en/of oorstukjes
  • nieuwe audiometrie (hoortest)
  • volledig opnieuw instellen van het hoortoestel
  • leentoestel tijdens reparatie
  • directe hulp met de kortste wachttijd