Intake

Werkwijze

Audiometrie - Rutgers Hoortechniek
Controle Hoortoestel - Rutgers Hoortechniek
Eindcontrole - Rutgers Hoortechniek

De eerste stap is het uitvoeren van een hooronderzoek.

Aan de hand van de gegevens van dit onderzoek, volgt er een intake. Bij de intake of anamnese met de triage audicien worden de gehoorklachten geïnventariseerd met eventuele relevante medische historie.

Indien via de KNO arts en/of het Audiologisch Centrum doorverwijs-advies (recept) aanwezig is, dan bespreekt de triage audicien deze met u. Bij de intake spelen een aantal zaken een rol. Denk daarbij aan uw wensen omtrent comfort, bediening, cosmetiek, gebruiksmogelijkheden en budget.

U wordt geïnformeerd over de kosteloze en vrijblijvende proefperiode. U krijgt een prijsopgave met informatie over de eventuele vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Indien nodig worden er afdrukken van uw gehoorgang gemaakt.

De volgende stap is de aanpassing:

Bij de proef aanpassing van de hoortoestellen worden de eerder gemeten gegevens als basis gebruikt voor het instellen van de hoortoestellen.

U krijgt volledige informatie over de werking, het onderhoud, hygiëne, batterijverbruik en gebruiksmogelijkheden.

Tijdens de controleafspraken zullen uw ervaringen gedurende de proefperiode worden geëvalueerd. Ook kunt u uw tevredenheid over het toestel uitspreken, of aangeven dat sommige instellingen misschien gewijzigd dienen te worden. Daarbij zijn uw eigen ervaringen van groot belang.

Indien de ervaringen tegenvallen bestaat de mogelijkheid om, in overleg, andere hoortoestellen te gaan proberen of om (voorlopig) te stoppen met de proefperiode.

Ter afsluiting van de proefperiode met de hoortoestellen wordt er een eindcontrole uitgevoerd.

Natuurlijk wordt tijdens deze controle de gehele procedure omtrent onderhoud, vergoeding en halfjaarlijkse controles toegelicht.

De vergoeding van uw zorgverzekeraar wordt voor u aangevraagd en gedeclareerd en uw eventuele eigen bijdrage kunt u zelf aan ons voldoen.

Nazorg

De hoortoestellen worden 5 jaar lang, gedurende de hele dag, gedragen. Voor het goed functioneren van de hoortoestellen is periodieke controle noodzakelijk. Het niet nakomen van deze controle kan de garantie doen vervallen.

 • halfjaarlijkse controle op hoortoestel(len) en/of oorstukje(s)
 • indien noodzakelijk opnieuw instellen van de hoortoestellen
 • gratis vervangen van thintubes, eartips (domes) of slangetjes
 • gratis kleine reparaties in de winkel
 • gratis reinigen van hoortoestel(len) en/of oorstukjes
 • audiometrie (hoortest)

Werkwijze

 • Hooronderzoek
 • Intake
 • Aanpassing
 • Controle
 • Eindcontrole
 • Nazorg

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN HOORTEST

Hoe staat het gesteld met uw gehoor? Laat het eens testen door Rutgers Hoortechniek. Wij geven u een duidelijk beeld van de kwaliteit van uw gehoor.