Hoortoestel aanpassing

Hoortoestel aanpassing

Proef-van-Aanpassing

Bij de proef aanpassing van de hoortoestellen worden de audiometrische gegevens (hoortest, spraakaudiogram) als basis gebruikt voor het instellen van de hoortoestellen. De instellingen van de hoortoestellen worden afgesteld aan de hand van een I.G. (insertion gain) meting. De meting vindt plaats op 2 mm van het trommelvlies en is betiteld als de meest accurate manier om hoortoestellen correct in te stellen.

De instellingen van de hoortoestellen worden getest door middel van een spraaktest in het vrijeveld. Een correcte instelling van het hoortoestel zal een spraakverstaanscore laten zien die gelijk is aan die uit de eerder afgenomen spraakverstaantest met hoofdtelefoon.

U krijgt volledige informatie over de werking, het onderhoud, hygiëne, batterijverbruik en gebruiksmogelijkheden.

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN HOORTEST

Hoe staat het gesteld met uw gehoor? Laat het eens testen door Rutgers Hoortechniek. Wij geven u een duidelijk beeld van de kwaliteit van uw gehoor.