Audiometrie

Audiometrie van het gehoor

Er zijn verschillende soorten hoortesten. De meest uitgevoerde hoortest is de afname van het toondrempelaudiogram. Met deze gehoortest wordt de gevoeligheid van het oor getest voor (pure) tonen. De gegevens van deze hoortest zijn belangrijk voor het aanpassen van een hoortoestel.

Daarnaast wordt vaak ook een spraakaudiogram afgenomen om te zien wat het gehoor maximaal kan presteren bij het verstaan van woorden. Deze hoortest geeft inzicht hoe de cliënt verstaat in stilte.

Otoscopie

Voordat er een betrouwbaar audiogram gemaakt kan worden dienen de gehoorgang en het trommelvlies gecontroleerd te worden middels otoscopie. Met otoscopie kan de triage audicien nagaan of hier een oorzaak voor uw gehoorklachten te vinden is. Bijvoorbeeld: teveel oorsmeer of een gescheurd, ingetrokken of een bol trommelvlies.

Alle vestigingen van Rutgers Hoortechniek beschikken over een video-otoscoop. Onze triage audiciens voeren een globale inspectie van uw gehoorgang en trommelvlies uit met een otoscoop. Dan wordt gesproken van otoscreening.

Audiometrie - Rutgers hoortechniek

Het toondrempelaudiogram

Bij de afname van een toondrempelaudiogram, krijgt de cliënt gedurende de hoortest een hoofdtelefoon op of wordt er een blokje dat kan vibreren tegen het hoofd geplaatst. De hoofdtelefoon en vibratorblokje worden aangesloten op een audiometer. Met een audiometer kan nauwkeurig de toonhoogte en luidheid van het aangeboden toontje worden aangepast.

Via de hoofdtelefoon of vibratieblokje krijgt de cliënt dus toontjes aangeboden bij verschillende frequenties (toonhoogten) en met verschillende intensiteiten. Sommige toontjes hoort hij wel en andere toontjes niet. Telkens wanneer hij het aangeboden geluidje hoort, wordt hij gevraagd hiervan blijk te geven door op een knopje te drukken. Met behulp van deze hoortest wordt bij verschillende frequenties de hoordrempel verkregen. Dit is het geluidsniveau waarop een toontje nog net wordt gehoord.

Dergelijke hoortesten worden bij Rutgers Hoortechniek uitgevoerd in speciale cabines, die er voor zorgen dat geluiden van buiten zo goed als mogelijk gedempt worden. Soms zijn dergelijke cabines zelfs dubbelwandig en voorzien van extra dikke deuren. Een hoortest die uitgevoerd wordt in een ruimte waar veel achtergrondlawaai is, is over het algemeen niet zo betrouwbaar. Zelfs zacht verkeerslawaai kan de meting negatiever beïnvloeden dan vaak wordt gedacht.

Met de hoofdtelefoon wordt in deze hoortest de luchtgeleidingsdrempel bepaald. Gemeten wordt hoe goed de geluiden doorgegeven worden via de lucht in de gehoorgang naar het trommelvlies, de gehoorbeentjes, de vloeistof in de cochlea (het slakkenhuis) en vervolgens via de zenuwen naar de hersenen.

Met het vibratorblokje wordt de beengeleidingsdrempel gemeten. Het vibratorblokje brengt het bot van het hoofd in trilling, waardoor de trillingen direct worden overgebracht en bij de cochlea (het slakkenhuis) aankomen. De beengeleidingsdrempel zegt dus iets over het zogeheten perceptieve gedeelte van het gehoororgaan. Het gelijk liggen of juist verschillen van de lucht- en beengeleidingsdrempel zegt iets over het functioneren van het middenoor.

Zoals gezegd levert het audiogram een grafische voorstelling van de absolute gehoordrempel van een persoon. De laagste intensiteit die nog net wordt gehoord, wordt als drempel genomen. Deze drempel wordt bepaald bij verschillende frequenties. Bij octaafaudiometrie gebeurt dit bij 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz.

 

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN HOORTEST

Hoe staat het gesteld met uw gehoor? Laat het eens testen door Rutgers Hoortechniek. Wij geven u een duidelijk beeld van de kwaliteit van uw gehoor.